vloer • wand • plafond verwarmen verkoelen

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u onze veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

 • Producten
  • Met welke weerstand dient rekening gehouden te worden, bij het maken van een calculatie?

   U dient rekening te houden met gemiddeld 20 kPa over de verdeler en de leidingen.

  • Waarvoor gebruik je cement toevoegmiddel en welke dosering moet ik aanhouden?

   Het Albrand cementtoevoegmiddel wordt gebruikt ter verbetering van de uitzetting en de drukvastheid. Ook verbetert dit middel de warmtegeleiding en verwerkbaarheid van het cementmortel product.
   De dosering is 0,2 liter per m2 vloeroppervlakte, gebaseerd op een dikte van de cement dekvloer van 5 cm.

  • De leiding van de CV wordt warm tot aan de aanvoerkraan van de Albrand verdeler. Na de aanvoerkraan is de leiding koud. Hoe komt dit?

   De reden waarom de watertemperatuur na de aanvoerkraan laag is, komt doordat er te weinig CV-water wordt toegevoegd naar de Albrand verdeler. Mogelijke oorzaken zijn:

   - in het CV-circuit zijn radiatoren, convectoren en/of een AVDO aanwezig. Via deze componenten kan er CV-water worden rondgepompt dat niet bij de Albrand verdeler komt. Inregelen van de componenten is gewenst. Eenvoudige test is om alle componenten volledig dicht te zetten en vervolgens te controleren of de Albrand verdeler na een half uur warm wordt.

   De huidige pomp in een cv-ketel is toerengeregeld. Dit houdt in dat wanneer een ketel terug moduleert ook de pomp lager in toerental draait. Hierdoor kan het voorkomen dat de pomp dermate laag in toeren draait dat daardoor de Albrand verdeler te weinig water krijgt aangevoerd. De oplossing is om via het ketelmenu de pomp op een minimum toerental te vergrendelen. 

  • Welke pomp heb ik nodig als ik een 3 standen pomp (bv bij de RS25/4 of RS30/7) wil vervangen?

   Hiervoor kunt u de Wilo A-label pomp Yonos Para incl. clixon gebruiken, art.nr. 61.007 (130mm) of 61.009 (180mm). 
   Het snoer met clixon (art.nr. 60.050) dient apart bijbesteld te worden.

  • Wat zijn de voordelen bij het gebruik van een pompschakelaar?

   Het gebruik van een pompschakelaar heeft veel voordelen als het gaat om besparing en duurzaam gebruik van de vloerverwarmingspomp. De pompschakelaar schakelt de pomp van de vloerverwarming aan als er warmtevraag is. Hierdoor voorkomt u dat de pomp continu (onnodig) in bedrijf blijft.

   De levensduur van de pomp zal hiermee verlengd worden en dit zal tevens een besparing in energiekosten opleveren. Daarnaast biedt een constantere vloertemperatuur meer comfort.

    Bij langdurige stilstand van de pomp (buiten het stookseizoen) kan deze door kalkaanslag vast gaan zitten. Om te voorkomen dat de pomp lange tijd stilstaat wanneer er geen warmtevraag is (m.n. zomers) activeert de pompschakelaar de pomp ieder etmaal ca. 3 minuten.

   Energiebesparing¹:
   Normaal verbruik:
   Elektriciteitsverbruik bij een continu draaiende pomp van 65 Watt (3 standen-pomp) bedraagt: 1560 Watt per dag x 365 = 569,4 KWatt/jaar.

   Verbruik met Albrand pompschakelaar:
   Uitgaande van een stookseizoen van 220 dagen resulteert dit in een elektriciteitsverbruik van 220 dagen x 10 uur x 65 Watt = 143 KWatt.

   De pompschakelaar activeert de pomp gedurende ca. 3 minuten per dag buiten het stookseizoen. Dit resulteert in een elektriciteitsverbruik van 0,47 KWatt. Totaal 143,47 KWatt.

   Besparing²:
   Verschil tussen continu draaien en gebruik van pompschakelaar: 425,93 KWatt
   Een besparing van 425,93 KWatt betekent bij een energieprijs van ca € 0,20/KWh een jaarlijkse besparing van ca. € 85,20.

   De pompschakelaar verdient zichzelf razendsnel terug!!!

   De Albrand pompschakelaar kenmerkt zich door:
   - Gelijkmatiger temperatuur van de vloer;
   - Minder schommelingen in temperatuur biedt een aangenamer belevingsgevoel van de vloerverwarming;
   - Langere levensduur van de vloerverwarmingspomp (minder slijtage);
   - Hoge energiebesparing door het automatisch in- en uitschakelen van de verwarmingspomp.

  • Bij welke temperatuur schakelt een Albrand pompschakelaar?

   Voor zowel in- als uitschakelen ligt het schakelpunt bij 28˚C.

 • Regelingen
 • Verlegsystemen
  • Wat is de droogtijd cq opwarmtijd van afwerkvloeren?

   Conform de ISSO-norm kan de volgende tijdsspanne gehanteerd worden:

   Droogtijd zandcement afwerkvloer:
   minimaal 21 dagen, maar bij voorkeur 28 dagen. (minimaal 1 week per cm vloerdikte)

   Droogtijd anhydriet gebonden dekvloeren (gietvloer):
   minimaal 7 dagen.

   Het verhardingsproces mag onder geen voorwaarde versneld worden door het in bedrijf stellen van de verwarming.

   Na 28 respectievelijk 7 dagen kan de vloerverwarming worden opgestart. De primaire installatie dient ingesteld te worden op de laagst mogelijke temperatuur. Vervolgens verhoogt men elke 12 uur de temperatuur van het CV-aanvoerwater met 5ºC.
   Indien de maximale temperatuur van het CV-aanvoerwater wordt bereikt (meestal 45ºC), dan moet deze situatie 24 uur worden gehandhaafd. 
   Vervolgens op identieke wijze de CV-aanvoerwatertemperatuur elke 12 uur met 5°C verlagen tot de minimale aanvoertemperatuur die ingesteld kan worden op de warmtebron, wordt bereikt.
   Hierna mag de vloer automatisch in bedrijf worden genomen. 

  • Wat houdt het noppenplaat verlegsysteem in?

   Het Albrand noppenplaatsysteem laat zich eenvoudig verleggen door de groef-veerverbinding. De volgeschuimde noppen zorgen ervoor dat de platen goed beloopbaar blijven tijdens de montage. De speciaal gevormde noppen laten verwerking van buisdiameters van 14 t/m 17 mm toe.
   Verlegafstanden van 5 cm of een veelvoud daarvan zijn, zowel traditioneel als ook diagonaal, mogelijk.

   Albrand heeft een tweetal uitvoeringen noppenplaat in het programma.
   Een warmte- en contactgeluidisolatie noppenplaat type NP30 en een warmte isolatie noppenplaat NP11. Beide typen noppenplaat zijn voorzien van een overlappende dieptrekfolie om binnendringen van cementwater tegen te gaan.
   De Albrand noppenplaat kenmerkt zich door:
   - De mogelijkheid om vloerverwarmingsbuis zowel traditioneel als diagonaal te monteren;
   - Flap t.b.v. fixatie noppenplaat onderling;
   - Onderlinge nop-afstand 50 mm / diagonaal 70 mm;
   - Geschikt voor vloerverwarmingsbuis 14 mm t/m 17 mm.

   Albrand opbouwvoorbeeld met noppenplaat

  • Wat is de minimaal benodigde dikte van een gietvloer?

   Bij vloeren die uitgevoerd zijn als vaste vloer moet worden uitgegaan van een dekking van 30 mm boven de buis conform ISSO-publicatie 49.

  • Wat is de minimaal benodigde dikte van een zandcement dekvloer?

   Bij vloeren die uitgevoerd zijn als vaste vloer moet worden uitgegaan van een dekking van 30 mm boven de buis conform ISSO-publicatie 49.

  • Wat houdt het droogbouw verlegsysteem in?

   Bij nieuwbouw worden de leidingen voor vloerverwarming al tijdens de bouw op de vloer gelegd, waarna er een dekvloer overheen wordt aangebracht.
   De aanleg van vloerverwarming in een bestaande woning of werkomgeving is echter ook mogelijk met de speciale renovatiesystemen van Albrand, waaronder het droogbouwsysteem.

   Deze renovatiemethode is bij uitstek geschikt voor situaties waar slechts een geringe gewichtstoename op een bestaande vloer toegevoegd kan worden of waar geen ‘natte mortel’ (bijvoorbeeld op houten vloeren) verwerkt kan worden.
   Het droogbouwelement, vervaardigd uit polystyrol EPS035 volgens DIN 13163, maakt het mogelijk om 16 x 2 mm buis te verleggen conform bouwnorm B volgens DIN 18560 en DIN EN 1264 op massieve- en houten ondervloer.
   In combinatie met de warmtegeleidingslamellen zijn verleggingspatronen van meander en dubbel meander (kop-in-kop) realiseerbaar.
   Het droogbouwsysteem kan afgedekt worden met Fermacell of Knauf Brio platen en vervolgens met tapijt of laminaat afgewerkt worden.

   Aandachtspunt: Indien onder de droogbouwelementen isolatie wordt aangebracht is een isolatie vereist met een minimale druklast van 150 kPa/m2.

   In de situatie van vloerverwarming is het aan te bevelen om nabij de positie van de verdeler de zogenaamde 20 mm tackerplaat van Albrand (art.nr. 20.020) te gebruiken om de vloerverwarmingsbuis op te monteren, eventueel i.c.m. een staalmat. Dit om de bundeling van leidingen correct te kunnen monteren. Afhankelijk van de vloerafwerking wordt kruislings een dubbele laag Fermacell platen van circa 9 mm gemonteerd.

   Albrand voorbeeld droogbouw verlegsysteem

  • Hoeveel weegt het droogbouwsysteem TBE 30-16?

   Het gewicht van het Albrand droogbouwsysteem TBE 30-16 is 5,456 kg/m2.

   Bij dit gewicht gaan we uit van de isolatieplaat, de geleidelamel / afdekplaat, de buis en het gewicht van het water in de buis.

   Dit gewicht is exclusief de verdere afwerkvloer!

  • Wat houdt het tackerplaat verlegsysteem in?

   Dankzij de akoestische en thermische isolatiewaarde van deze platen, is dit een van de meest toegepaste verlegwijzen.
   De Albrand vloerisolatie is opgebouwd uit een hoge kwaliteit polystyreen dat beplakt is met een kunststof rasterfolie (maaswijdte 50mm). De folie is aan de onderzijde voorzien van een vernet vezeldoek. De verlijming met deze weefselversterkte raster toplaag zorgt voor een vloeistofdichte scheiding met de ondervloer. De sterke vezelstructuur zorgt tevens voor een optimale verankering van de U-clips waarmee de vloerverwarmingsbuis wordt bevestigd. De rollen vloerisolatie zijn aan één zijde voorzien van een overlap en aan de andere zijde is een plakstrip aangebracht (optioneel), waardoor afplakken met plakband niet meer nodig is. 

   Deze vloerisolatie voldoet aan de norm DIN EN 13163, DIN V 4108-10 en vochtwering DIN 18560.

   Albrand opbouwvoorbeeld met tackerplaat

  • Wat houdt het verlegsysteem met bevestigingsnetten in?

   Een van de oudste verlegwijzen is het binden van de vloerverwarmingsleiding op verzinkte draadstaalnetten.
   Deze montagevariant wordt vaak gecombineerd met op de werkvloer een basislaag van aluminium reflectiefoam (3 mm dik). Wordt het draadnettensysteem toegepast in combinatie met anhydriet gietvloeren, dan moeten de netten aan de ondervloer bevestigd worden om opdrijven te voorkomen. Ook dienen de vloerverwarmingsleidingen om de maximaal 3 mazen bevestigd te worden middels drillbinders, tyraps, of machinaal door middel van verzinkt binddraad met professionele draadvlechtmachines.
   Dit systeem is het meest geschikt voor volkunststof vloerverwarmingsleidingen.
   Deze bevestigingsnetten kenmerken zich door:
   - gegalvaniseerd 3 mm staal;
   - diverse maaswijdten t.b.v. diverse verlegafstand.

   Geadviseerd wordt om onder de bevestigingsnetten een alu-reflectie folie te gebruiken om de reactiesnelheid van de vloerverwarming te vergroten.

  • Waarom alureflectie folie gebruiken?

   Een vloerverwarming die eenmaal gelegd is, moet warmte op maat leveren en storingsvrij functioneren. Bovendien is het belangrijk dat de installatiekosten en het energieverbruik niet hoger uitvallen dan noodzakelijk is.

   De alu-reflectie folie is geschikt voor gebruik in combinatie met bevestigingsnetten. Een groot voordeel van deze folie is de kortere opwarmtijd van de vloer. De reactiesnelheid van de vloerverwarming wordt hierdoor vergroot.
   Deze folie wordt onder het bevestigingsnet gemonteerd, waardoor een zogenoemde zwevende dekvloer gecreëerd wordt.

   De Albrand alu-reflectie folie kenmerkt zich door:
   - Verbetering reactiesnelheid vloerverwarming;
   - Flap t.b.v. fixatie alu-reflectie folie onderling;
   - creëren van een zwevende dekvloer;
   - Bescherming tegen opstijgend vocht;
   -  Goede thermische weerstand;
   - Akoestische demping 20 dB.

    

  • Wat houdt boren als montagevariant in?

   Boren als montagevariant komt niet vaak meer voor. Dit als gevolg van regelgeving inzake fijnstof op de bouw. Toch zijn onze montageploegen uitgerust met de materialen en machine's voor het boren, die voldoen aan de eisen die de ARBO stelt. 
   Kiest u voor deze montagewijze, houd er dan rekening mee dat de bouwlocatie afgesloten moet worden en dat andere bouwdisciplines niet kunnen doorwerken tijdens de montage. 

  • Kan Albrand vloerverwarming ook inslijpen?

   Jazeker!

   Zowel bij nieuwbouw als in bestaande woningen kunt u kiezen voor vloerverwarming. Albrand zorgt ervoor dat de sleuven voor de leidingen snel, vakkundig en stofarm worden ingeslepen in de bestaande dekvloer. Uiteraard met zo min mogelijk overlast voor u.
   Albrand monteert de leidingen vervolgens vlak onder uw uiteindelijke vloer.
   Dit zorgt voor een snelle opwarming van de vloer waardoor u profiteert van extra comfort en energiebesparing.

    Dit mag u verwachten:

   • Het stofarm inslijpen van de sleuven in de bestaande dekvloer. De gespecialiseerde montageteams van Albrand werken snel en zorgvuldig en zorgen ervoor dat u zo min mogelijk overlast heeft van de werkzaamheden.
   • Levering en montage van de vloerverwarmingsbuis.
   • Levering en montage van de vloerverwarmingsverdeler.
   • Afpersen van de vloerverwarmingsinstallatie.

   Om ervoor te zorgen dat wij onze werkzaamheden zo snel mogelijk en met zo min mogelijk overlast kunnen uitvoeren, vragen we graag uw aandacht voor een aantal belangrijke zaken. 
   Deze voorwaarden kunt u op deze website vinden onder producten-downloads-Albrand. 

 • Vloerverwarming
  • Waarom is vloerverwarming de meest ideale manier van verwarmen?

   De keuze voor vloerverwarming wordt steeds vaker genomen, zowel voor particuliere- als industrietoepassingen.
   Begrijpelijk, omdat vloerverwarming behaaglijk, energiezuinig, gezonder en niet zichtbaar is.
   Wist u dat wetenschappelijk bewezen is dat vloerverwarming de ideale warmtecurve het dichtst benadert!

   Bij een temperatuur van 19°C tot 20°C zult u zich zeer comfortabel voelen. Door de gelijkmatige temperatuurverdeling kan in woonvertrekken de temperatuur 1 à 2°C lager zijn dan bij andere verwarmingssystemen. Dit levert u al gauw een energiebesparing op van zo´n 10 tot 20%.
   Tevens is vloerverwarming gezonder en hygiënischer. Mensen met allergieproblemen of astma-aandoeningen zullen zich beduidend beter voelen in een ruimte welke verwarmd wordt met vloerverwarming.
   De vloerverwarming biedt comfort en vrij te besteden ruimte in uw woonkamer. Het is bovendien energiezuinig en dus kosten- en milieubesparend!

  • Hoe neem ik mijn vloerverwarming in gebruik?

   In de Algemene gebruikershandleiding voor vloerverwarming wordt uitgelegd hoe u uw  vloerverwarming in gebruik kunt nemen.

   U vindt de handleiding op deze website onder Producten-Downloads-Technische informatie.

  • Welke vloerafwerking is er mogelijk met vloerverwarming?

   Vrijwel elke type vloerafwerking is geschikt om te gebruiken in combinatie met vloerverwarming.
   Denk aan tapijt, parket, laminaat, gietvloeren, pvc vloeren, linoleum, natuursteen en marmer.
   Belangrijk is echter wel dat de vloerafwerking van uw voorkeur over goede warmtedoorlatende eigenschappen beschikt en geschikt is voor de in het systeem en afwerkvloer optredende temperatuurverschillen. Let altijd op onderstaand symbool, dat aangeeft dat de vloer kan worden toegepast in combinatie met vloerverwarming:  

   Afbeeldingsresultaat voor vloerbedekking geschikt voor vloerverwarming

   Welke beperkingen zijn er:

   • Parket:
   - Vloeren van zacht hout of zacht houten parket zijn ongeschikt.
   - De maximale dikte van het parket mag niet meer dan 10mm bedragen daar waar vloerverwarming als hoofdverwarming wordt toegepast en dient direct op de ondervloer verlijmd te worden.
   - Zwevend parket met een maximale R waarde van 0,14 m²·K/W is alleen geschikt wanneer de vloerverwarming dient als bijverwarming.
   Montage van de parketvloer dient te geschieden conform de instructie van de leverancier.
   • Plavuizen en tegels:
   - maak altijd gebruik van een lijmsoort die geschikt is voor vloerverwarming.
   • Katoenen-, wollen- en nylonvloerbedekking:
   - de foam- of jute rug mag niet dikker zijn dan 3 mm.
   - de totale dikte mag niet meer zijn dan 10 mm.
   De maximale R waarde van de vloerbedekking mag niet groter zijn dan 0,15 m²·K/W. Wij bevelen echter aan om een vloerbedekking te kiezen met een R waarde niet groter dan 0,1 m²·K/W. De zgn. R waarde is in veel gevallen bekend bij uw leverancier van de vloerbedekking. Vloerbedekking geschikt voor vloerverwarming zal vaak met volgend symbool worden aangeduid:

    Afbeeldingsresultaat voor vloerbedekking geschikt voor vloerverwarming.

   Om een correcte berekening te maken van het vloerverwarmingsysteem moeten we de warmteweerstand - de R waarde van de vloerbedekking - van de vloerafwerking en/of vloerbedekking weten.
   In veel gevallen is de warmteweerstand van de uiteindelijk gekozen vloerbedekking bij ons niet bekend.
   Om deze reden gaan we in onze berekeningen dan ook uit van een vloer met de meest voorkomende vloerafwerking, te weten een plavuizen of tegelvloer.

  • Welke hoogte heb ik minimaal nodig om vloerverwarming toe te passen?

   De optimale warmteverdeling van vloerverwarming waarbij men geen temperatuur verschil voelt over de vloer verkrijgt men bij een dekking gemeten vanaf bovenkant buis van 5cm bij een verlegafstand van hoh150mm.
   Vanuit de norm geldt een minimale dekking van 3cm gemeten vanaf bovenkant buis bij een zand-cement afwerkvloer.
   Indien men monteert op staalmatten dan is een minimale opbouwhoogte vereist van 52 mm:  6mm staalmatten + 16mm buis + 30mm dekking.
   Indien men monteert op een isolatieplaat van 20mm zonder staalmatten dan is de minimaal benodigde hoogte van de vloer 66 mm: 20mm isolatie + 16mm buis +30mm dekking.
   Bij toepassing van een noppenplaat is de minimale hoogte 58 mm: 28mm noppenplaat + 30mm dekking.
   Zie productbladen Verlegsystemen voor opbouw voorbeelden.

 • Over Albrand
  • Ik ben een particulier, kan ik rechtstreeks bij Albrand een bestelling plaatsen?

   Nee, Albrand levert haar producten en/of diensten niet aan consumenten.
   Wilt u graag weten wat de kosten zijn voor de installatie bij u thuis?
   Neemt u dan contact op met een installatiebedrijf bij u in de buurt.
   Via uw installateur ontvangt u dan een prijsopgave.

  • Wat houden de zekerheden van Albrand in?

   Albrand is een absolute specialist op het gebied van vloerverwarming. Onze ambitie is om tot de top te behoren in ons vakgebied. De zekerheden die we al onze klanten bieden, moeten ervoor zorgen dat we deze droom waar gaan maken.

   De zekerheden

   • Meer dan drie decennia kennis van zaken
   • Producten en diensten van topkwaliteit
   • Een passende oplossing voor iedere situatie
   • Flexibel en snel in planning en levering
   • Ondersteuning van A tot Z
   • 100% Nederlands met aandacht voor mens en milieu
   • Service en persoonlijk contact vóór, tijdens en na elk project
   • Innovatief en alert
   • Topkwaliteit voor een eerlijke prijs

   Albrand gaat voor u door het vuur!

    

    

  • Wat houdt het Albrand totaalpakket in?

   Voor de installateur die zelf niet over de kennis of de tijd beschikt, levert Albrand een totaalpakket.
   Het berekenen, het tekenen en het leggen, wordt u, indien gewenst, ten dele of helemaal uit handen genomen.
   Met onze ervaring kunnen we u altijd een passende oplossing bieden!

   Albrand zorgt voor een berekening en tekent na opdracht een uitgebreid verlegplan, met daarop alle relevante gegevens. 

   Het verleggen gebeurt door één van onze vaste verlegploegen, aangestuurd door één van onze projectleiders. Uw projectleider heeft maar één contactpersoon: de projectleider van Albrand.
   Zaken kunnen hierdoor snel en duidelijk worden afgesproken. Dit levert u een grote tijdsbesparing op.

   Door alles in eigen hand te houden en met vaste legploegen te werken, zijn we in staat onze afspraken waar te maken.
   Desgewenst kunnen we ook het monteren van de vloerverwarmingsregeling aanbieden. Ook bij complexe projecten. 

   Van aanvraag tot en met afronding neemt Albrand u de zorg voor het vloerverwarmingsproject volledig uit handen. 

   We gaan verder dan alleen systeemgarantie. We zijn servicegericht, flexibel en innovatief; uw tevredenheid is ons hoogste streven. En dat alles voor een eerlijke prijs.

    Een warm onthaal begint bij Albrand!

  • Wat is een definitieve dwg?

   Dit is een .dwg bestand, gemaakt in AutoCAD, met daarin de definitieve bouwkundige tekening met daarop aangegeven:
   - De definitieve keukenindeling;
   - De definitieve badkamerindeling;
   - De definitieve locatie van de verdeler;
   - Ruimte benamingen/nummering;
   - De h.o.h. afstanden.